Przejdź do treści

Psychoterapia

Pracownia PsychoterapiI

dr n. społ. Joanna Sacharczuk

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i arteterapią, pomocą osobom, które doświadczają problemów w różnych sferach swojego życia, które chciałyby lepiej sobie radzić z trudnościami, skuteczniej komunikować się z sobą i innymi ludźmi. Prowadzę warsztaty terapeutyczne i edukacyjne z zakresu rozwoju osobistego, a także uczenia się kompetencji społecznych. Zajmuję się pomocą i doradztwem psychopedagogicznym.

Prowadzę: psychoterapię indywidualną, arteterapię, konsultacje, wykłady, warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji.

Wykształcenie

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej).

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i terapii, między innymi Studia podyplomowe z Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, oraz szkolenia w tematyce przemocy w rodzinie, diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie.

Odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku.

Uzyskałam stopień naukowy doktora nauk społecznych na podstawie rozprawy doktorskiej w ramach której badałam pamięć społeczną. Jestem absolwentką studiów magisterskich z Pedagogiki w zakresie pedagogiki kulturoznawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.

Specjalizacja

DODATKOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Równolegle z świadczeniem pomocy psychoterapeutycznej od 8 lat pracuję w Centrum Artystycznym, prowadzę zajęcia plastyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Od jedenastu lat pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej, gdzie prowadzę przedmioty z obszaru diagnostyki, metod pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą oraz zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, interpersonalnej i międzykulturowej.

Przez trzy lata związana byłam z Białostockim Stowarzyszeniem – Klub Abstynentów „Krokus” w Białymstoku, gdzie pracowałam z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie i ich rodzinami oraz prowadziłam zajęcia plastyczne i edukacyjne.

ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE

Prywatnie lubię teatr i operę, uwielbiam zabawy z kotami oraz wieczory spędzane z rodziną i przyjaciółmi. Fascynują mnie ludzie i ich historie. Pasjonuje mnie pisanie i czytanie, szczególnie literatury XIX wieku. Urzeka mnie lato i jesień, kultura starożytnego Egiptu, muzyka grecka, utwory Jacka Kaczmarskiego, Marka Grechuty i Czesława Niemena.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym. Regularnie korzystam z superwizji. Pomagam osobom, które nie radzą sobie z trudnościami osobistymi, przeżywają kryzysy natury emocjonalnej, borykają się z problemami w relacjach z innymi, doświadczają nieprzyjemnych uczuć, trosk i niepokojów.

ARTETERAPIA

Arteterapia to terapia przez sztukę – twórcza terapia. Związki sztuki z medycyną sięgają czasów starożytnych. Obecnie termin ten stosowany jest w dwóch znaczeniach. W węższym – jako terapia przy udziale sztuk plastycznych. W szerszym – jako terapia przez twórczość z wykorzystaniem muzyki, tańca, teatru, poezji, prozy, zabawy, a także hodowli roślin. Od ośmiu lat prowadzę zajęcia z dziećmi i rodzicami z użyciem metod arteterapeutycznych (m.in. terapia przez plastykę, bajkoterapia). Także warsztaty arteterapeutyczne z dorosłymi, w których stosuję między innymi pracę z genogramem, z mandalą, z bajką. 

Celem zajęć arteterapeutycznych jest wspieranie twórczego rozwoju osobowości oraz zdolności do komunikowania się z innymi, praca nad poczuciem własnej wartości, asertywnością, komunikacją werbalną i niewerbalną.

KONTAKT

Pracownia Psychoterapii PROGRES​

dr n. społ. Joanna Sacharczuk

ZDJĘCIA PRACOWNI