Oferta

Zapraszamy na zajęcia prowadzone w naszych pracowniach

PRACOWNIA MUZYKI:
-prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, dzieci, młodzieży i dorosłych,
-pracownia oferuje między innymi: naukę śpiewu estradowego, emisji głosu, naukę ruchu scenicznego, dykcji i interpretacji tekstu,
-kształcenie słuchu z zasadami – ogólne wiadomości o elementach dzieła muzycznego, podstawowe zasady notacji muzycznej, wartości rytmiczne i sposoby ich wykonywania, określenia dynamiki, artykulacji oraz pojęcie interwału i zasady budowy gam,
-w ramach zajęć oferujemy uczestnikom prezentacje ich muzycznej pracy na profesjonalnej, estradowej scenie.
tel. +48 691 079 887

PRACOWNIA TEATRU:
-prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, dzieci, młodzieży i dorosłych,
-pracownia oferuje naukę między innymi: elementarnych zadań aktorskich, ruchu scenicznego, analizy tekstów literackich i dramatycznych oraz ćwiczenia artykulacyjne i interpretacyjne,
-w ramach zajęć zapewniamy uczestnikom pokazy ich pracy teatralnej na profesjonalnej scenie,
-przygotowujemy również do egzaminów na studia wyższe teatralne i filmowe.
tel. +48 691 079 887

PRACOWNIA PLASTYKI:
-prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, dzieci, młodzieży i dorosłych,
-pracownia zaprasza miłośników sztuki do udziału w zajęciach plastycznych, nauki rysunku i malarstwa,
-oferujemy profesjonalne wystawy prac plastycznych.
tel. +48 695 194 301