Centrum Artystyczne Elizy Sacharczuk zaprasza na zajęcia prowadzone przez specjalistów w dziedzinie muzyki, teatru, plastyki twórczego rozwoju osobowości.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, z podziałem na grupy wiekowe: dzieci, młodzież i dorosłych. Oferujemy między innymi: naukę śpiewu estradowego, emisji głosu, naukę ruchu scenicznego, dykcji i interpretacji tekstu.

W ramach zajęć zapewniamy uczestnikom wizyty w białostockich placówkach sztuki: galeriach, muzeach, teatrach, filharmonii oraz w prywatnych pracowniach podlaskich artystów plastyków.